IYE-Labs

INCLUSIVE YOUTH ENVIRONMENTAL – SOCIAL LAB FOR VOLUNTEERING

Hakkında

IYE-LABS

IYE-LAB’lar, gençlik, gönüllülük ve sosyal içerme konularında çalışan bir grup paydaşın yenilikçi ve katılımcı uygulamalar ile gençlik için katılımcı ortamları teşvik etme amacıyla işbirliği yaptıkları uluslararası bir sivil toplum ortaklığıdır. Ortaklık amaçlarını ulaşmak için gençlerin sivil katılım ve gönüllü olma istek ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik yaygın öğrenme yöntemlerini kullanan sosyal laboratuar modelinin hayata geçirmesi ile gençlerin sosyal katılımını arttıracaktır.

İlgili organizasyonlar

Ülkeler

Gençlere ulaşmak

Yaş

Misyon

IYE-LAB projesinin temel amacı, gönüllüğün gençlerin üstündeki rolünü geliştirmek, böylece gençlerin sosyal içerme projelerinde gönüllü olarak yer alarak sosyal, sivil ve kültürlerarası becerilerin artmasına ve eleştirel düşünmesine katkıda bulunmaktır.

Hedef

Proje, sosyal bir amacı olan, kendilerinin ve çevrelerindekilerin yaşamlarını, sosyal ortamlarını ve şehirlerinin ekosistemlerini değiştirmek için gerekli yetenek , bilgi ve becerileri edinmek; bu değişimi sağlamak için gönüllü projeler yürütmek isteyen 18 ila 30 yaşları arasında genç insanlara ulaşmayı hedeflemektedir.

IYE-LABs projeleri bu konuları ele almak için tasarlanmıştır:

  • Gençler arasında sivil katılımının yetersiz düzeyde olması;
  • Gençlerin yerel toplumsal insiyatiflere ve sivil toplum kuruluşlarına katılımının yetersiz düzeyde olması;​
  • Dezavantajlı gençleri etkileyen eşitsizlik ve yoksulluk dışlanma ve ayrımcılık.​

IYE-LABS özel hedefleri:

  • Proje yararlanıcıları ve genel olarak Avrupa toplumunda kültürel diyaloğun ve toplumsal farklılık ve çeşitliliğin yararlarını teşvik etmek;
  • Gençler ve gençlik çalışanları arasında eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığı geliştirmek;
  • Gönüllülerin sosyal dahil etme konusundaki rolünü benimsemeleri için gerekli bilgi ve becerilerini geliştirermek ve böylece geleneksel olarak pasif ve işsiz gençlerden bu gruplarda yerel ve küresel düzeyde aktif vatandaşlık bilincinin artmasını teşvik etmek;
  • Yerel toplumda sinerji yaratmak; gençlik çalışmaları ile sosyal kuruluşların sosyal dönüştürücü kapasitesini artırmak;
  • Gençlerin toplumlarında olumlu değişiklikler yaratmaları için sosyal dahil etme öncüleri olmalarını sağlamak.

Bizimle iletişime geçin

Yardıma ihtiyacınız varsa veya bize bir şey bildirmek istiyorsanız, bu form aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Her zaman yeni fikirlere açığız!

İletişim Formu

Visit us:

Calle Diego Serrano 21,

14005 Córdoba, Spain

Office hours:

M-F: 9:30AM to 2:30PM

Contact us

+34 957 450 897

info@iyelabs.eu

This website and all its contents does only reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

.et_pb_filterable_portfolio_grid .et_pb_portfolio_item, .et_pb_gallery_grid .et_pb_gallery_item { display: block!important; }