OUR LABS

IYE-LABS eğitim programı üç modülden oluşmaktadır

Modüllerin her biri, iç mekan ve outdoor etkinliklerinin beraber kullanıldığı , yerine getirilmesi gereken bir iş yükü içerir. Eğitim Programı her kuruluşun kendi belirlediği çizelge ve program doğrultusunda Eylül 2019 – Şubat 2020 arasında uygulanacaktır. Yol gösterici eğitmenler (Dynamizer) her grubun profiline ve kapasitesine göre 8 saat, yoğun bir eğitim haftası veya aralıklı toplantılar düzenleyecektir.

Kendini tanımak (30 saat)

Bu modül katılımcıların kendi içlerine bir bakış ve yolculuk yapmalarını sağlar. Böylece çevreleri ile, çevrelerindeki insanlarla, farklılıklarla veya çatışmalarla yüzleşme, potansiyellerini harekete geçirme konusunda kişisel bir kavrayış sağlar. Bu modülün amacı, çeşitlilik ve sürdürebilirlik temelinde karşılıklı saygı ve bilgisel etkileşime dayanan bireysel eylemler için katılımcılara yeni bir paradigma sunmaktır.

Gerçeği kavramak (40 saat)

Bu model dünyayı, bireysel ve kollektif bilinci eleştirel bir şekilde yorumlamayı ve yerel ve küresel düzeydeki sosyal ikilemleri ve zorlukları daha iyi anlamayı sağlamaktadır. Bu sayede de yenilikçi ve etik eylemler gerçekleştirmeyi ve küresel vatandaşlık bilinci oluşturmayı amaçlamaktadır

Değişim yaratmak (50 saat)

Bu son modül, bir sonraki aşamada uygulanmak üzere planlanan bir projenin tasarımını kapsar ve böylelikle eylem ve etkileri konusunda bağlantı kurar ve bir fikir verir. Tasarlanan projeler gönüllülük odaklı, tercihen gruplar halinde yapılacak, bir topluluğa veya bir kuruluşun karşılaştığı yerel problemlerin çözümüne yönelik olacaktır. Bu problemlerin özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkili olmasını arzulanmaktadır. Bu aşamanın gerçekleşme sürecinde katılımcılar belirli bir zorlukla mücadele ilgili bilgilerini ve becerilerini arttırma ve bir koç/mentor ile planlarını hazırlama fırsatına sahip olacaklardır.

LABS PROJESI

Gönüllü Projesi, gençlerin çevrelerinde öne çıktığı ve harekete geçtiği andır. İki kilometre taşından oluşur:

DÖNÜŞTÜRMEK IÇIN HAREKETE GEÇ: UYGULAMALI YEREL ORYANTASYON PROJESI

“Dönüştürmek için Harekete Geç” modülü, gençlerin, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini göz önünde bulundurularak, eğitim sürecinde geliştirilen fikir ve çözümleri uygulamak için gönülü olarak gerçekleştirdikleri belirli bir eylemi (etkinlik, proje, kampanya, etkinlik, belgeleme) ifade eder. Gönüllülük projeleri tercihen olarak gruplar halinde gerçekleştirilir. Bu süreçte STK’lar, yerel yönetimler, belediyeler, gençlik merkezleri, karar alıcılar, okullar, kültür merkezleri gibi yerel paydaşlarla bağlantı kurulması beklenmektedir.

YEREL VE ULUSLARARASI TOPLANTILAR ILE ÖĞRENME SÜRECINI DEĞERLENDIRME

Bu aşamanın amacı, sürecin sonunu kutlamak, elde edilen sonuçları ve öğrenme çıktılarını değerlendirmenin ve iyi projeleri tanımanın yanı sıra kültürel ve deneyimsel karşılıklı değiş tokuşu teşvik etmektir.

Bizimle iletişime geçin

Yardıma ihtiyacınız varsa veya bize bir şey bildirmek istiyorsanız, bu form aracılığıyla bize ulaşmaktan çekinmeyin. Her zaman yeni fikirlere açığız!

GONER

Visit us:

Calle Diego Serrano 21,

14005 Córdoba, Spain

Office hours:

M-F: 9:30AM to 2:30PM

Contact us

+34 957 450 897

info@iyelabs.eu

This website and all its contents does only reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

.et_pb_filterable_portfolio_grid .et_pb_portfolio_item, .et_pb_gallery_grid .et_pb_gallery_item { display: block!important; }